Lisa & Hugo

   
    Lisas debut i ringen är Hässleholm 22/2 


Tracie får bedömning i Ronneby Brunnspark 14/8-2011